Praktijk voor Psychotherapie

M.R.E. van den Boogaard

Klinisch psychologe en psychotherapeute

U kunt bij mij terecht voor individuele steunend-structurerende, psychoanalytische en integratieve psychotherapie

Therapie

Een therapie kan korter of langer duren, een meer steunend of een meer inzichtgevend karakter hebben. Een inzichtgevende psychotherapie is er op gericht zicht te krijgen op terugkerende en niet adequate  interactiepatronen die vaak zijn ontstaan in de kindertijd en die het leven en de ontwikkeling ernstig kunnen belemmeren. Bewustwording van deze patronen, op meer emotioneel niveau, kan het voor iemand mogelijk maken andere en gezondere keuzes te leren maken in het leven en tot een andere betekenisgeving te komen. Daarmee zullen ook de klachten afnemen.
Een therapiegesprek duurt drie kwartier.

Intake

Iedere therapie zal voorafgegaan worden door een intakegesprek. Hierin bekijken u en ik of het voldoende klikt en of behandeling in mijn praktijk past bij uw hulpvraag of dat verwijzing naar een andere behandelaar nodig is.
Na het intakegesprek kunnen nog een aantal onderzoeksgesprekken volgen om zowel uw klachten en problemen als uw levensgeschiedenis in kaart te brengen. Het kan zijn dat we in gezamenlijk overleg besluiten tot een aanvullend persoonlijkheidsonderzoek.
In een adviesgesprek zullen, naast de praktische zaken rondom de inschrijving in de praktijk en privacyregels, de diagnose en het behandeladvies worden besproken. De keuze van de meest geschikte therapievorm baseer ik op uw wensen en mogelijkheden. Kort als het kan, lang als dat nodig is.

Behandelplan

Op basis van de verzamelde informatie wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. Dit plan bevat afspraken over behandeldoelen, werkwijze, en het verwachte aantal sessies. Het document wordt zowel door u als door mij ondertekend.

Klachtenmeting (ROM)

ROM staat voor Routing Outcome Monitoring, wat inhoudt dat de loop van de behandeling wordt bewaakt aan de hand van door u ingevulde vragenlijsten. De ROM-portal is een website met diverse vragenlijsten om de klachten en het verloop ervan tijdens de behandeling te onderzoeken. Een van de vragenlijsten is een onderzoek naar uw tevredenheid over de behandeling. De privacy van uw gegevens is uiteraard ook hier gegarandeerd.

 

Praktijk voor Psychotherapie
M.R.E. van den Boogaard
Klinisch psychologe en Psychotherapeute

Halmaheiraplein 7
Dordrecht 3312 GH
078 613 78 89

Gz-psycholoog, gespecialiseerd als
klinisch psycholoog:
BIG-nr. 29043345025
psychotherapeut:
BIG-nr. 49043345016
Lid van NVP, LVVP, NIP en VKJP

Er zijn geen nieuwe aanmeldingen mogelijk, de wachtlijst is gesloten. 
U kunt als u wilt bij uw zorgverzekeraar terecht voor wachtlijstbemiddeling.
(update 1 november 2019)

 

Start veilig bericht